Advies & interimmanagement

Inschrijven aanbesteding

Een winnend bod door assetmanagement en ISO 55000 te verwerken in uw aanbieding.

>> Lees verder

Projectadvies assetmanagement

Uw project of dienst optimaal laten aansluiten bij de assetmanagement doelstellingen van uw klant.

>> Lees verder

Organisatie ontwikkeling assetmgt.

Uw organisatie laten aansluiten bij het assetmanagement systeem van uw klanten.

>> Lees verder

Inschrijven aanbesteding

U wilt inschrijven op een aanbesteding waar eisen of wensen op het gebied van assetmanagement gelden. Uw organisatie beschikt over de benodigde technische expertise en ervaring. U wilt echter ook een goed bod doen ten aanzien van de abstracte assetmanagement eisen en wensen in de aanbesteding.

Vertaling naar operationele activiteiten

AssetPouwer helpt u een vertaling te maken van de assetmanagement eisen en wensen op strategisch/tactisch niveau naar operationele activiteiten. Wij helpen om uw technische expertise en ervaring zodanig te presenteren dat deze aansluit bij de functionele vraag van uw klant.

ISO 55000

Daar waar de klant eisen en wensen heeft gerelateerd aan ISO 55000 en/of certificering, geven wij aan wat de mogelijkheden zijn en hoe u dit het beste kunt presenteren.

Prestaties

Vaak worden er kwantitatieve eisen gesteld aan prestaties zoals beschikbaarheid en betrouwbaarheid. AssetPouwer helpt u de risico’s in te schatten en te bepalen wat er voor nodig is om deze prestaties te halen. Dit kan zowel techniek, proces, methoden als informatie(systemen) betreffen.

Assetmanagement en DB(F)M(O)

Als de aanbesteding meerdere fasen van de levenscyclus beslaat (DB(F)M(O)) helpen wij u het assetmanagement hiervan vorm te geven. Hierdoor kunt u aan de eisen en wensen van de klant voldoen én laten zien dat u gedurende de looptijd van de overeenkomst in control bent.

Life Cycle Cost berekeningen

Als bij de aanbesteding (ontwerp)keuzes moeten worden gemaakt die een effect hebben op de kosten opbrengsten en prestaties gedurende de levensduur, helpen wij met het maken van LCC berekeningen. Wij beschikken hiervoor over speciale LCC software waarmee we verschillende varianten kunnen doorrekenen. De rapporten die hiermee gegenereerd kunnen worden, kunnen ook helpen uw klant te overtuigen.