Advies & interimmanagement

Seminar Asset Management Control 2015

Asset Management Control Seminar 2015Op 5 november 2015 werd op Vliegbasis Woensdrecht het Asset Management Control Seminar gehouden met als thema "Get Across". Vanuit verschillende sectoren presenteerden experts uiteenlopende uitdagingen op het gebied van assetmanagement en droegen oplossingen aan.

In de ochtend verzorgden de keynote speakers; ir. Bram Alkema van Enexis, ing. Jan Swier van ProRail en CDRE drs. Richard Laurijssen van DMO een plenaire presentatie.

Bram Alkema presenteerde hoe risk based assetmanagement Enexis helpt met het sturen op bedrijfswaarden. Het ondersteunt de rationalisatie van discussies met de raad van bestuur, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Ook voor de medewerkers geeft het duidelijkheid en voorspelbaarheid. Hij benadrukte daarbij dat het belangrijk is alle betrokkenen vanaf het begin van een verandertraject te betrekken.

Jan Swier van Prorail liet zien hoe beslissingen over de organisatievorm doorwerken in de prestaties van de assets. Hij hield een warm betoog voor het koppelen van de logistieke waardeketen en de asset waardeketen over de life cycle heen. Ook Jan wees op risico management als middel om doelen van de directie te verbinden met de realisatie door service providers.

Commodore Richard Laurijssen stelde dat de waarden (inzetbaarheid) van een asset over de life cycle leidend moet zijn voor beslissingen. In de verschillende fasen de life cycle moeten verschillende betrokken (behoeftesteller, gebruiker, instandhouder, normsteller, inkoper, controler en projectleider) een passende invloed daarop uitoefenen. Hij stelde dat assetmanagement een team prestatie is. Daarbij gaat DMO ook intensievere samenwerking aan met experts buiten defensie.

Kennismaking assetmanagement’s Middags werden er 21 presentaties verzorgd door de AMC partners.

AssetPouwer bood de hele dag de gelegenheid om kennis te maken met de Assetmanagement Game. Een bordspel waarmee assetmanagement bespreekbaar gemaakt wordt. De Assetmanagement Game wordt vaak ingezet als hulpmiddel bij verandertrajecten. Veel deelnemers maakten van deze gelegenheid gebruik en speelden enkele ronden mee. Hierbij bespraken zij aan de hand van het spel de verschillende aspecten van assetmanagement.