Advies & interimmanagement

Strategisch Asset Management Plan (SAMP)

Gemeente AmsterdamDe gemeente Amsterdam is eigenaar van de metro infrastructuur in de regio Amsterdam. Om te anticiperen op de toekomst schreef AssetPouwer in de rol van strategisch adviseur het Strategisch Asset Management Plan (SAMP).

Het SAMP is bedoeld voor de OV-keten in Amsterdam en de partijen die daarin een rol spelen. Het SAMP geeft helderheid hoe de assetmanagement doelstellingen op lange- en middellange termijn worden gerealiseerd. Het beschrijft wat daarvoor wordt gedaan en waarom. Intern geeft het SAMP helderheid ten aanzien van de assetmanagement doelstellingen, plannen en prioriteiten.

Het SAMP bestaat uit twee delen:

  • De strategie voor de assets. Deze is er op gericht te komen tot een gebalanceerde combinatie van uitbreidingen, wijzigingen, vervangingen en onderhoud.
  • De strategie voor het assetmanagement systeem (het samenhangend geheel van organisatie, processen, informatie, mensen en middelen). Hierbij worden de principes uit de internationale standaard voor assetmanagement  systemen, ISO 55001, gehanteerd

De basis voor deze strategie zijn de ontwikkelingen in de omgeving, de huidige staat van de assets en de te verwachten reizigersgroei / vervoersbehoefte.

Bij de ontwikkeling van het SAMP zijn de inzichten van medewerkers op verschillende niveaus in de organisatie geïntegreerd. Mede hierdoor wordt het SAMP door de organisatie gedragen.