Advies & interimmanagement

ISO 55001 Assetmanagement maturity scan

Een internationale ontwikkelingsbank wilde aantonen dat zij in control is over haar assets. AssetPouwer onderzocht aan de hand van ISO 55001 de mate van volwassenheid van het assetmanagement systeem.

AssetPouwer voerde een gap analyse uit in de vorm van een maturity scan. De nadruk van de analysemethode lag bij interviews bij diverse afdelingen door de hele organisatie. De resulterende rapportage gaf concrete verbeterpunten weer en een stappenplan om deze te realiseren.

Als start van het verbetertraject organiseerde AssetPouwer een assetmanagement cursus waaraan medewerkers uit de hele breedte van de organisatie deelnamen.

De gap analyse leidde onder andere tot een heroverweging van assets die van cruciaal belang zijn voor de bedrijfsvoering en onder de scope van het assetmanagement systeem zouden moeten vallen.