Advies & interimmanagement

ISO 55001 Assetmanagement gap analyse

TEAM TerminalTEAM Terminal BV is een van de grootste olie op- en overslagbedrijven in het Rotterdamse Europoortgebied, met ESSO, BP, en Aramco als aandeelhouders. Jaarlijks wordt 35 miljoen kubieke meter "ruwe olie" doorgezet, een kwart van de totale doorzet in het hele Europoortgebied.

TEAM Terminal wil haar assets optimaal beheren en hierbij meer in control zijn zodat zij de continuïteit en veiligheid kan waarborgen. Een assetmanagementsysteem conform ISO 55000 is een middel om dit te kunnen bereiken. AssetPouwer onderzocht in samenwerking met ZAAM aan de hand van ISO 55001 op welke aspecten het assetmanagement verder verbeterd kan worden.

AssetPouwer voerde daarvoor een ISO 55001 gap analyse uit over het asset management in de vorm van een maturity scan. Hierbij werd per aspect van ISO 55001 aangegeven in welke mate de organisatie aan ISO 55001 voldoet. Bij elk aspect werden concrete voorbeelden gegeven en indien nodig een advies voor verbetering.

De resultaten van het onderzoek zijn in een workshop aan het managementteam teruggekoppeld en besproken. Daarbij is vastgesteld welke verbeterpunten worden geïmplementeerd.

Hoe TEAM Terminal deze analyse heeft ervaren kunt u teruglezen in een testimonial door Ab de Moor van TEAM Terminal.

Olie terminal