Advies & interimmanagement

Benchmark marktconformiteit onderhoud

GVBGVB is een dienstverlenende organisatie en wil het voor Amsterdam geprefereerde vervoerbedrijf zijn. Daarbij gaat het om vier zaken: kwaliteit van de dienstverlening, groei, belasting van de omgeving en marktconformiteit van de prijs. Op verzoek van het GVB toonde Adrie Pouwer aan op welke aspecten het onderhoud marktconform is en kwam met voorstellen voor verdere verbetering van prestaties.

Adrie Pouwer analyseerde hiervoor de Key Performance Indicators waaronder kosten, beschikbaarheid en bedrijfszekerheid. Hierbij keek hij naar het prestatieniveau zelf, naar onderliggende invloedsfactoren en gaf een expert judgement over de wijze van onderhoudsmanagement.

Resultaat van de analyse was een kwantitatieve vaststelling van de mate van marktconformiteit. Door concrete voorstellen gaf Adrie Pouwer aan hoe de prestaties in de toekomst verder verbeterd kunnen worden en langs welke weg tot de top van de markt kan worden bereikt.