Advies & interimmanagement

Ontwikkeling ISO 55000 Asset Management formeel gestart

Op 4 maart 2011 vond in Melbourne de eerste formele bijeenkomst plaats van ISO werkgroep PC251. Deze ISO werkgroep ontwikkelt een nieuwe norm op het gebied van asset management, ISO 55000.

Als basis voor ISO 55000 is de Britse norm op gebied van asset management, PAS 55, genomen. Tijdens deze bijeenkomst zijn de eerste concepten van ISO 55000 besproken. Daarbij is onder meer besloten dat de norm in lijn zal worden gebracht met de onlangs verschenen norm op gebied van risico management: ISO 31000.

ISO 55000 zal uit drie delen bestaan:

  • ISO 55000 Asset management - Overview, principles and terminology
  • ISO 55001 Asset management - Requirements
  • ISO 55002 Asset management - Guidelines on the application of ISO 55001

Naar verwachting zal het volgende concept van het eerste en tweede deel in juni 2011 beschikbaar komen. Het concept van het derde deel volgt in augustus 2011. De totale ontwikkeling van ISO 55000 duurt naar verwachting drie jaar.