Advies & interimmanagement

Ontwikkeling ISO 55000 Asset Management

ISOVan 29 april tot 3 mei 2013 vond in Calgary, Canada de vijfde bijeenkomst plaats van ISO werkgroep PC 251. Deze ISO werkgroep ontwikkelt een nieuwe norm op het gebied van assetmanagement, ISO 55000.

Belangrijke onderwerpen tijdens deze bijeenkomst waren ondermeer:

  • Consistent gebruik van het woord “risico”;
  • Het verschil tussen fysiek en financieel assetmanagement;
  • Welke diagrammen in de norm te plaatsen;
  • Verschillen tussen assetmanagement en assetmanagmentsysteem;
  • Verschillen tussen levensduur en levenscyclus.

Tijdens de bijeenkomst is ook gesproken over de relatie met ISO/IEC TS 17021-5 Conformity assessment. Een standaard die op initiatief van PC 251 ontwikkeld wordt en er ondermeer voor moet zorgen dat er eisen komen aan partijen die kunnen toetsen of een organisatie aan ISO 55000 voldoet.

Aan het eind van de bijeenkomst was er een door de deelnemers gedragen “Final Draft International Standard”.

Publicatie van ISO 55000 staat gepland voor begin 2014.