Advies & interimmanagement

Ontwikkeling ISO 55000 Asset Management

ISOVan 11 tot 15 juni 2012 vond in Praag, Tsjechië, de vierde bijeenkomst plaats van ISO werkgroep PC 251. Deze ISO werkgroep ontwikkelt een nieuwe norm op het gebied van asset management, ISO 55000.

Op de drie delen van de “2nd Committee Draft” van ISO 55000 waren ruim 1000 opmerkingen gekomen vanuit de landen die deelnemen aan de ontwikkeling van ISO 55000. Geheel in lijn met de verwachtingen was de nadruk van de opmerkingen verschoven richting deel 3 van de norm: de “Guidelines on the application of ISO 55001”. Gedurende de bijeenkomst zijn deze bediscussieerd en verwerkt.

Aan het einde van de bijeenkomst concludeerden de aanwezigen dat alle drie de delen van de norm als “Draft International Standard” geschikt waren voor stemming. Daarbij zij opgemerkt dat over redactionele zaken en onderlinge aansluiting van de drie delen nog opmerkingen konden worden gemaakt voordat de documenten zouden worden vrijgegeven voor de stemming.

De stemming over de “Draft International Standard” van ISO 55000 zal in de maanden november 2012 tot januari 2013 gehouden worden. De volgende bijeenkomst waarin het resultaat van deze stemming besproken zal worden, is gepland voor april 2013.