Advies & interimmanagement

Ontwikkeling ISO 55000 Asset Management

ISOVan 6 tot 10 februari 2012 vond in Pretoria, Zuid Afrika, de derde bijeenkomst plaats van ISO werkgroep PC 251. Deze ISO werkgroep ontwikkelt een nieuwe norm op het gebied van asset management, ISO 55000.

Op de drie delen van de “Committeey Draft” van ISO 55000 waren ruim 1000 opmerkingen gekomen vanuit de landen die deelnemen aan de ontwikkeling van ISO 55000. Gedurende de bijeenkomst zijn deze bediscussieerd en verwerkt. Een van de belangrijkste discussies was de al langer lopende discussie betreffende de scope van de norm. Geconcludeerd werd dat de norm geschikt moet zijn voor alle asset typen. De nadruk zal echter liggen op het management van fysieke assets.

Andere issues waren:

  • Verbetering van de termen zodat effectievere communicatie met financiers, accountants en leden van de raad van bestuur mogelijk is;
  • Het in lijn brengen van delen van de norm met organisatorische doelstellingen en asset management doelen;
  • Aansluiting met ISO 31000 – Risicomanagement.

Aan het einde van de bijeenkomst concludeerden de aanwezigen dat alle drie de delen van de norm als “2nd Committee Drafts” geschikt waren voor stemming. Voor deze stemming zijn in afwijking van de gebruikelijke 3 maanden slechts twee maanden beschikbaar. Dit is relatief veel als men bedenkt dat de documenten vertaald moeten worden in de talen van de deelnemende landen.

De volgende bijeenkomst, waar de volgende fase van de norm, de ”Draft International Standard”, zal worden opgesteld, is gepland voor juni 2012.