Advies & interimmanagement

Ontwikkeling ISO 55000 Asset Management

Op 15 tot 18 juni 2010 vond in Londen de eerste (informele) bijeenkomst plaats van ISO werkgroep PC251. Deze ISO werkgroep ontwikkelt een nieuwe norm op het gebied van Asset Management, ISO 55000. Ook Nederland heeft een afvaardiging in deze ISO werkgroep.

Tijdens deze bijeenkomst is onder meer het volgende besloten ten aanzien van ISO 55000:

  • De scope beperkt zich tot fysieke assets;
  • De norm zal zich toespitsen op “wat”; niet op het “hoe”;
  • In de norm zal het optimaliseren van de onderneming centraal staan in plaats van het optimaliseren van assets alleen;
  • De ontwikkeling van een van een “maturity model”, waarmee de mate van volwassenheid van het asset management van een organisatie kan worden gemeten, is wenselijk;
  • De norm zal bij voorkeur worden ontwikkeld door “asset managers” en “asset owners”.