Advies & interimmanagement

Webinar - Assetmanagement vanuit veranderkundig perspectief

Concrete inhoudelijke en veranderkundige handvatten die jouw organisatie verder helpen in assetmanagement.

Webinar assetmanagement vanuit veranderkundig perspectief

>> Lees verder

Nieuwe NTA 8120 assetmanagement standaard voor netbeheer

De standaard voor veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagement van elektriciteits- en gasnetbeheer wordt herzien. De verwachting is dat de nieuwe NTA 8120 in de loop van 2020 gepubliceerd wordt.

>> Lees verder

Gepubliceerd: ISO 55010 - Richtlijnen voor de afstemming van financiële en niet-financiële functies in assetmanagement

In september 2019 is de nieuwe technische standaard ISO 55010 gepubliceerd. Deze standaard geeft uitleg waarom en hoe financiële en niet financiële functies binnen assetmanagement samenkomen.

>> Lees verder

IAM NL jaarcongres I AM Responsible – een impressie

Op 26 september 2019 organiseerde het Institute of Asset Management Nederland het jaarcongres 2019 met als thema “I AM Responsible”.

>> Lees verder

Verslag IAM-NL themabijeenkomst “Ontwikkelingen in assetmanagement en de ISO 55000 serie"

Op 16 mei 2019 organiseerde het Institute of Asset Management Nederland in samenwerking met NEN en World Class Maintenance een themabijeenkomst rond de ontwikkelingen in assetmanagement en de ISO 55000 serie.

>> Lees verder

ISO 55002 is vernieuwd

Op 27 november 2018 is de nieuwe versie van ISO 55002 gepubliceerd. De nieuwe ISO 55002:2018 geeft gedetailleerde toelichting bij elke eis uit ISO 55001 en de implementatie daarvan.

>> Lees verder

Seminar Asset Management Control 2017

Op 8 november 2017 vond het jaarlijkse, in samenwerking met defensie georganiseerde, seminar “Asset Management Control” plaats.

>> Lees verder

The Institute of Asset Management - Chapter Nederland opgericht

Tijdens het jaarcongres van 12 oktober 2017 is de oprichting van IAM Nederland bekend gemaakt.

>> Lees verder

Certificatieschema ISO 55001 goedgekeurd

In oktober 2017 heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) het Certificatieschema voor NEN-ISO 55001:2014 Assetmanagement goedgekeurd.

>> Lees verder

Jaarcongres AssetManagement Nederland 2017

Congres AssetManagement Nederland 2017

>> Lees verder

Assetmanagement metro gemeente Amsterdam

Sinds mei 2017 werkt Adrie Pouwer als assetmanager metro a.i. voor de gemeente Amsterdam.

>> Lees verder

Ontwikkelingen ISO 55000 serie

In maart 2017 vonden in het Australische Brisbane besprekingen plaats van de ISO assetmanagement commissie TC251.

>> Lees verder

Congres Beheer en Onderhoud Infrastructuur 2017

Op 8 maart 2017 vond het door NIB georganiseerde Congres Beheer en Onderhoud Infrastructuur plaats. Verschillende sprekers deelden hun ervaringen op het gebied van assetmanagement.

>> Lees verder

Seminar Asset Management Control 2016

Op 3 november 2016 vond het jaarlijkse, in samenwerking met defensie georganiseerde, seminar “Asset Management Control” plaats.

>> Lees verder

Ontwikkelingen ISO 55000 serie

Er komt een update van ISO 55002 met o.a. SAMP, financiën en risicomanagement. ISO 55000 en ISO 55001 blijven ongewijzigd.

>> Lees verder

Jaarcongres AssetManagement Nederland

Jaarcongres AssetManagement Nederland

>> Lees verder

Presentatie Certificatieschema ISO 55001 Assetmanagement

Op 9 september 2016 is bij NEN het Certificatieschema voor ISO 55001 gepresenteerd. In het certificatieschema staat waar certificerende instellingen aan moeten voldoen en op welke wijze zij de ISO 55001 certificering moeten uitvoeren. 

>> Lees verder

Internationale kennisuitwisseling assetmanagement bij gemeente

Op 8 september 2016 organiseerde Vereniging Stadswerk Nederland een kennisuitwisseling op het gebied van assetmanagement met IPWEA (Institute of Public Works Engineering Australasia). Een interessante dag waar theorie en praktijk goed bij elkaar kwamen.

>> Lees verder

Ontwikkelingen ISO 55000 serie

Na twee jaar ervaring met ISO 55000 serie voor assetmanagement gaan er stemmen op deze norm te herzien. Voor ISO 55002 is het revisieproces inmiddels gestart.

>> Lees verder

Certificatieschema voor ISO 55001 gereed

Hoewel ISO 55001 al bijna twee jaar bestaat, kunnen organisaties in Nederland nog steeds niet officieel conform deze norm worden gecertificeerd. Het certificatieschema, dat op 6 november 2015 is vastgesteld, brengt daar verandering in.

>> Lees verder

Interview in Maintenance Benelux

Vanuit de onderhoud sector is er veel belangstelling voor assetmanagement. Wat zijn de mogelijkheden en uitdagingen? Adrie Pouwer gaf een interview in het blad Maintenance Benelux.

>> Lees verder

Stadswerk Magazine Assetmanagement Special

Bij de gemeente komt assetmanagement steeds meer in de belangstelling. Wat zijn de ontwikkelingen voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur? Adrie Pouwer schreef een artikel in de Assetmanagement Special van Stadswerk Magazine.

>> Lees verder

Seminar Asset Management Control 2015

Op 5 november 2015 organiseert het AMC Centre het seminar Asset Management Control met als thema "Get Across".

>> Lees verder

Congres iMaintain Prestatiemanagement 2015

Het prestatiemanagement congres van de NVDO en het iMaintain platform vond plaats op 7 oktober 2015. Wat is het versterkend effect van prestatiemanagement bij het beheer van installaties in de industrie.

>> Lees verder

Interview in Stadswerk Magazine

Gaming is sterk in opkomst als instrument voor organisatieontwikkeling. In Stadswerk Magazine verscheen een artikel over serious gaming en assetmanagement. Adrie Pouwer komt aan het woord.

>> Lees verder

AssetPouwer bestaat 5 jaar!

AssetPouwer bestaat 5 jaarIn deze periode hebben wij verschillende organisaties mogen helpen hun assetmanagement te professionaliseren.

>> Lees verder

Serious Gaming bij gemeente

Over gaming gesprokenSerious Gaming als instrument om inzicht te verwerven of te experimenteren in een veilige omgeving wordt door meer en meer partijen serieus genomen. Ook in de gemeente zijn er goede voorbeelden.

>> Lees verder

Congres iMaintain 2015

Het jaarcongres van de NVDO en het iMaintain platform op 19 maart 2015. Wat is er meer te halen bij in het beheer van installaties in de industrie.

>> Lees verder

Conferentie Beheer en Onderhoud van Infrastructuur

18 en 19 maart 2015 - van beheer en onderhoud naar professioneel assetmanagement in de infrastructuur.

>> Lees verder

Rail-Tech 2015

De tiende editie van Rail-Tech vindt van 17 tot en met 19 maart plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Rail-Tech is de grootste railbeurs in de Benelux en biedt een internationaal platform waar technologie en spoorprofessionals elkaar ontmoeten.

>> Lees verder

PAS 55 - Asset Management ingetrokken

De Britse norm PAS 55 – Asset Management, is per 1 februari 2015 ingetrokken door BSI.

>> Lees verder

InfraTech 2015

Van 20 t/m 23 januari vindt in Ahoy Rotterdam de InfraTech plaats. De tweejaarlijkse ontmoetingsplaats voor de infrastructuur.

>> Lees verder

Vastgoed Congres Duurzaam Vastgoed

Op 20 januari 2015 wordt het Vastgoed Kenniscongres over Duurzaam Vastgoed "Doe mij die maar...” gehouden.

>> Lees verder

Veel belangstelling voor Assetmanagement Game

Bezoekers vanuit defensie, industrie, service providers en overheid speelden de Assetmanagement Game tijdens het AMC Seminar op 30 oktober 2014.

>> Lees verder

Seminar Asset Management Control 2014

Op 30 oktober 2014 organiseert het AMC Centre het seminar Asset Management Control met als thema "Get Real".

>> Lees verder

Stadswerk congres assetmanagement

Op 25 en 26 september organiseert Stadswerk een congres over Asset Management en Duurzaamheid in de openbare ruimte.

>> Lees verder

Europees Assetmanagement Congres 2014

Op 11 juni 2014 organiseren het Britse IET en IAM een congres over assetmanagement in Rotterdam.

>> Lees verder

Assetmanagement Game bij NVDO

16 mei 2014 verzorgde AssetPouwer het inhoudelijk programma van de Bestuurdersdag van het NVDO.

>> Lees verder

Succesvolle workshop met de Assetmanagement Game

Op dinsdag 25 maart speelde het Assetmanagement Team MaVa A15 de Assetmanagment Game.

>> Lees verder

Seminar ISO 55000 Asset management

Op 12 maart 2014 organiseert NEN een seminar rond de nieuwe ISO 55000 normserie.

>> Lees verder

Publicatie ISO 55000 - Asset Management

Op 10 januari 2014 is de nieuwe ISO 55000 normserie gepubliceerd door ISO.

>> Lees verder

Seminar Asset Management Control

Op 10 oktober 2013 organiseert het AMC Centre het seminar Asset Management Control.

>> Lees verder

NVDO Conferentie Prestatiemanagement CaleidoSCOOP!

Op 25 september 2013 organiseert het NVDO een conferentie op het gebied van prestatiemanagement.

>> Lees verder

IAM Diploma Asset Management

Adrie Pouwer heeft het door het gerenommeerde Institute of Asset Management uitgegeven Diploma in Asset Management verworven.

>> Lees verder

IAM Asset Management Conferentie 2013

Van 24 tot en met 26 augustus 2013 organiseerde het Institute of Asset Management een conferentie op het gebied van assetmanagement.

>> Lees verder

Ontwikkeling ISO 55000 Asset Management

Van 29 april tot 3 mei 2013 vond in Calgary, Canada de vijfde bijeenkomst plaats van ISO werkgroep PC 251.

>> Lees verder

Nieuwe Aanbestedingswet van kracht

Op 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet in werking getreden.

>> Lees verder

NVDO congres De Kracht van Asset Management

Op 6 maart 2013 organiseerde het NVDO in samenwerking met Traduco het congres “De Kracht van Asset Management”.

>> Lees verder

EFNMS Asset Management Survey 2011

In december 2012 publiceerde de European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS) het “European Vision Document Physical asset Management”.

>> Lees verder

IAM Asset Management Conferentie 2012

Op 26 en 27 november 2012 organiseerde het Institute of Asset Management in samenwerking met IET in Londen een conferentie op het gebied van asset management.

>> Lees verder

Ontwikkeling ISO 55000 Asset Management

Van 11 tot 15 juni 2012 vond in Praag, Tsjechië, de vierde bijeenkomst plaats van ISO werkgroep PC 251.

>> Lees verder

Congres Transport and Mobility towards 2050

Op 10 mei 2012 organiseerde Hitachi in Londen haar 13e Science & Technology congres. Het onderwerp was transport en mobiliteit tot 2050.

>> Lees verder

Europese congres over Asset Management

Op 27 maart 2012 organiseerde de het Institute of Asset Management in Brussel een congres over asset management genaamd "Success through a common approach".

>> Lees verder

Ontwikkeling ISO 55000 Asset Management

Van 6 tot 10 februari 2012 vond in Pretoria, Zuid Afrika, de derde bijeenkomst plaats van ISO werkgroep PC 251.

>> Lees verder

Ontwikkeling ISO 55000 Asset Management

Van 10 tot 14 oktober 2011 vond in Arlington, Verginia, USA de tweede formele bijeenkomst plaats van ISO werkgroep PC251.

>> Lees verder

RET opent Remise Beverwaard

Op 15 augustus 2011 opende RET (het openbaar vervoer bedrijf in Rotterdam) haar nieuwe remise Beverwaard.

>> Lees verder

Lidmaatschap Institute of Asset Management

Het Institute of Asset Management heeft Adrie Pouwer als volwaardig lid geaccepteerd.

>> Lees verder

Symposium "Assetmanagement in de publieke sector"

Op 21 april 2011 organiseert de NVRB een symposium genaamd "Assetmanagement in de publieke sector".

>> Lees verder

Rail-Tech Europe 2011

Van 29 tot en met 31 maart 2011 vindt in Amersfoort de Rail-Tech Europe, een internationale beurs en conferentie op spoorweggebied, plaats.

>> Lees verder

Ontwikkeling ISO 55000 Asset Management formeel gestart

Op 4 maart 2011 vond in Melbourne de eerste formele bijeenkomst plaats van ISO werkgroep PC251.

>> Lees verder

UIC Guidelines voor Asset Management

In september 2010 presenteerde de UIC de "Guidelines for the Application of Asset Management in Railway Infrastructure Organisations".

>> Lees verder

Ontwikkeling ISO 55000 Asset Management

Op 15 tot 18 juni 2010 vond in Londen de eerste (informele) bijeenkomst plaats van ISO werkgroep PC251.

>> Lees verder