Advies & interimmanagement

Nieuwe NTA 8120 assetmanagement standaard voor netbeheer

Voor het veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagement van elektriciteits- en gasnetbeheer bestaat een aparte standaard: de NTA 8120. Hierin worden algemene assetmanagement-eisen, zoals beschreven in de ISO 55001, specifiek gemaakt voor het elektriciteits- en gasnetbeheer.

In 2018 is besloten de huidige standaard die stamt uit 2014 te herzien. De verwachting is dat de nieuwe NTA 8120 in de loop van 2020 gepubliceerd wordt.

De nieuwe NTA 8120 is opgezet conform de  ISO “High Level Structure”. De eisen komen voor een groot deel overeen met de ISO 55001:2014 en zijn aangevuld met specifieke eisen voor netbeheer. Hierbij is ook rekening gehouden met de toepasbaarheid voor toekomstige energiedragers.

Een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige versie betreffen:

  • Eisen uit wetgeving ter ondersteuning van de energietransitie en verschillende ministeriele regelingen zijn geïntegreerd;
  • Er is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen assetmanagementbeleid en strategie;
  • De eisen aan management van wijzigingen, interne audits en continue verbetering zijn in lijn gebracht met ISO 55001

De doorontwikkeling van de nieuwe NTA wordt uitgevoerd door vertegenwoordigers van de Nederlandse netbeheerders, Netbeheer Nederland en verschillende certificatie-instellingen.