Advies & interimmanagement

Nieuwe Aanbestedingswet van kracht

Op 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet in werking getreden. Hierin zijn de Europese regels toegepast op de Nederlandse situatie.

Belangrijke delen van de nieuwe aanbestedingswet betreffen:

  • Het proportionaliteitsbeginsel – dit bepaalt dat de eisen die in de aanbesteding gesteld worden proportioneel moeten zijn met de opdracht.
  • Geen clustering van opdrachten – dit moet waarborgen dat zzp’ers en midden- en kleinbedrijf betere kansen krijgen voor overheidsopdrachten.
  • Eigen verklaring – door het afgeven van een eigen verklaring bij de inschrijving hoeft de aanbiedende partij bij de inschrijving nog niet alle bewijsstukken aan te leveren.