Advies & interimmanagement

PAS 55 - Asset Management

PAS 55 assetmanagementDe Britse norm PAS 55 – Asset Management, uitgegeven door BSI zou de voorloper van ISO 55000 genoemd kunnen worden. PAS 55 geeft, uitgaande van bedrijfsdoelstellingen, helder weer wat nodig is om uw assets te managen over de gehele levenscyclus.

Ontwikkeling

De eerste versie van PAS 55 is gepubliceerd in 2004. De laatste versie in 2008. De norm is ontwikkeld vanuit de industrie. Met name de water, gas en elektriciteit branches hebben actief bijgedragen aan de ontwikkeling van deze norm. Later is deze norm breder opgepakt. Ook een aantal Nederlandse organisaties hebben PAS 55 succesvol toegepast. Het grote succes van PAS 55 en de internationale aandacht voor assetmanagement die mede door deze norm ontstond, heeft mede geleid tot de ontwikkeling van ISO 55000.

Verschillen tussen ISO 55000 en PAS 55

ISO 55000 en PAS 55 komen, hoewel de woorden anders zijn, grotendeels met elkaar overeen. Er zijn enkele verschillen. De belangrijkste verschillen worden hieronder opgesomd:

  • In ISO 55000 is meer aandacht voor de stakeholders. De verwachtingen en eisen van stakeholders zijn naast de doelstellingen van de organisatie zelf het startpunt voor het assetmanagementsysteem;
  • In ISO 55000 wordt een sterkere en meer expliciete relatie gelegd met financieel management;
  • Bewustwording en betrokkenheid op alle niveaus zijn expliciet deel van ISO 55000.

Status PAS 55

PAS 55 is op 1 februari 2015 door BSI ingetrokken. PAS 55 blijft echter wel bestaan. U kunt er dus gebruik van blijven maken. Certificering conform PAS 55 is met de komst van ISO 55000 minder voor de hand liggend geworden.