Advies & interimmanagement

Integratie financiën en assetmanagement

Wanneer is het voor een organisatie zinvol een asset te vervangen of te reviseren? De financiële afdeling hanteert een bepaalde wijze van afschrijving. Vanuit operations zijn er wijzigende behoeften aan capaciteit of kwaliteit die het asset kan leveren. Door innovatie komen er meer efficiënte modellen van het asset op de markt. En vanwege degradatie worden de onderhoudskosten hoger.

In een goed assetmanagementsysteem zijn bovenstaande aspecten in processen met elkaar verbonden. In ISO 55000 wordt dit zelfs geëist. De processen van verschillende afdelingen, inclusief financiën, zijn geïntegreerd. Hierdoor kunt u beslissingen nemen rekening houdend met alle relevante aspecten.

Goede integratie met financiën kan concreet verschillenden dingen betekenen:

  • De onderhoudsafdeling rekent met dezelfde waarde van een asset als de financiële afdeling;
  • Investeringsbeslissingen worden expliciet op basis van life cycle cost of TCO gemaakt;
  • De verwachte levensduur van assets wordt over verschillende afdelingen geharmoniseerd. Hierbij wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld technische levensduur, revisies, noodzakelijk onderhoud, innovaties, verwachte productievolumes, marktontwikkeling, migrerende wet- en regelgeving en veranderende omgeving.
  • In het risicomanagement worden zowel financiële risico's als andere risico's gerelateerd aan doelstellingen van de organisatie meegenomen.