Advies & interimmanagement

Internationale kennisuitwisseling assetmanagement bij gemeente

Op 8 september 2016 organiseerde Vereniging Stadswerk Nederland een kennisuitwisseling op het gebied van assetmanagement met IPWEA (Institute of Public Works Engineering Australasia).

In Australië staat professioneel assetmanagement al vele jaren hoog op de agenda. Dit heeft er toe geleid dat assetmanagement principes stevig verankerd zijn bij gemeenten. Dit geldt zowel voor infrastructuur en de objecten in de openbare ruimte als voor het vastgoed dat door de gemeente wordt beheerd. Naast inhoudelijke doelstellingen zoals bereikbaarheid, sturen gemeenten ook op basis van financiële indicatoren zoals:

  • "Asset Consumption Ratio": de huidige waarde van de assets als fractie van de vervangingskosten van de assets;
  • "Asset Sustainability Ratio": de uitgaven voor vervanging van assets als fractie van de afschrijving van de assets;
  • "Asset Renewal Funding Ratio": de netto contante waarde (NCW) van de geplande uitgaven voor vervangingen als fractie van de NCW van de noodzakelijke uitgaven voor vervangingen. Beide over een periode van 10 jaar.

De wet in Australië bepaalt dat decentrale overheid een begroting voor de komende 10 jaar moeten vaststellen inclusief de kosten voor investeringen, vervangingen, beheer en onderhoud van de assets.

Ook Nederland is bij gemeenten een ontwikkeling gaande waarbij een heldere relatie gelegd wordt tussen doelen die de gemeenteraad wil realiseren en de activiteiten op straat die daarvoor nodig zijn. De ISO 55000 standaard wordt daarbij steeds meer als hulpmiddel gebruikt.

De gemeente Amsterdam organiseerde een excursie waarbij getoond werd hoe in praktijk omgegaan wordt met een belangrijk asset van de stad, de bomen.

Een interessante dag waar theorie en praktijk goed bij elkaar kwamen.