Advies & interimmanagement

Verkenning assetmanagement

Wat levert goed assetmanagement u op? AssetPouwer geeft inzicht vanuit de praktijk.

>> Lees verder

Bewustwording assetmanagement

Hulp bij het creëren van draagvlak voor verbeteringen op het gebied van assetmanagement.

>> Lees verder

Gap analyse ISO 55000

Hoe goed is uw assetmanagement systeem en waar is ruimte voor verbetering?

>> Lees verder

Organisatie ontwikkeling

Concrete stappen maken in de verbetering van uw assetmanagement organisatie.

>> Lees verder

Interim assetmanager

Uitvoeren van assetmanagement en tegelijkertijd verbeteren.

>> Lees verder

Certificering ISO 55000

Ondersteuning voor een soepel verlopend certificeringstraject.

>> Lees verder

Verkenning assetmanagement

Uw organisatie heeft veel assets (fysieke bedrijfsmiddelen) die belangrijk zijn voor het functioneren van uw organisatie. Deze worden goed onderhouden, uw organisatie investeert regelmatig in vervanging van afgeschreven assets en bij een storing wordt er snel ingegrepen. Uw organisatie beheert de bedrijfsmiddelen al jaren dus waarom nu opeens assetmanagement? Het gaat toch goed? Of niet? Kan het misschien beter? Wat dragen de assets eigenlijk bij aan de doelstellingen van de organisatie en aan de eisen en wensen van belangrijke stakeholders? En hoe overtuigt u hen ervan dat die investering, dat nieuwe informatiesysteem, dat extra onderhoud of dat opleidingsprogramma nodig is?

Van stakeholderwensen tot assetmanagement activiteiten

AssetPouwer helpt u de relatie te leggen tussen de eisen en wensen van uw stakeholders, de doelstellingen van uw organisatie en de bijdrage van assetmanagement. Dit doen wij aan de hand van een stappenplan:

  • We beginnen met het vaststellen van de eisen en wensen van uw stakeholders en de doelstellingen van uw organisatie.
  • Vervolgens gaan we na wat in uw organisatie de belangrijkste activiteiten op het gebied van assetmanagement zijn.
  • Gezamenlijk selecteren we een aantal van deze activiteiten. Van deze activiteiten gaan we na hoe beslissingen genomen worden en wat de bijdrage is aan de doelstellingen. Hieruit blijkt de waarde voor de organisatie.
  • Tenslotte vergelijken we dit met de ideale situatie. Daar waar verbetering mogelijk is, geven wij het potentieel aan.

Resultaat

  • Inzicht in de relatie tussen doelstellingen van de organisatie, eisen en wensen van belangrijke stakeholders, assetmanagement en assetmanagement doelstellingen;
  • Inzicht in de waarde van een aantal belangrijke assetmanagement activiteiten;
  • Inzicht in de potentie van beter assetmanagement;
  • Draagvlak bij en betrokkenheid bij assetmanagement activiteiten en verbetering daarvan.