Advies & interimmanagement

Verkenning assetmanagement

Wat levert goed assetmanagement u op? AssetPouwer geeft inzicht vanuit de praktijk.

>> Lees verder

Bewustwording assetmanagement

Hulp bij het creëren van draagvlak voor verbeteringen op het gebied van assetmanagement.

>> Lees verder

Gap analyse ISO 55000

Hoe goed is uw assetmanagement systeem en waar is ruimte voor verbetering?

>> Lees verder

Organisatie ontwikkeling

Concrete stappen maken in de verbetering van uw assetmanagement organisatie.

>> Lees verder

Interim assetmanager

Uitvoeren van assetmanagement en tegelijkertijd verbeteren.

>> Lees verder

Certificering ISO 55000

Ondersteuning voor een soepel verlopend certificeringstraject.

>> Lees verder

Gap analyse ISO 55000

U wilt graag weten hoe goed het assetmanagement systeem van uw organisatie eigenlijk is, hoe goed uw organisatie assetmanagement uitvoert en waar verbeterpotentieel zit.

Uitvoering van de ISO 55001 maturity scan

AssetPouwer beoordeelt aan de hand van ISO 55001 hoe goed uw assetmanagement systeem is ingericht en wordt uitgevoerd. Deze gap analyse wordt uitgevoerd in de vorm van een maturity scan (bepaling van de mate van volwassenheid). Hierbij maken wij gebruik van de volgende technieken:

  • Analyse van processen, middelen en informatie;
  • Interviews met betrokkenen;
  • Beoordeling van de uitvoering van activiteiten in de praktijk;
  • Uitzetten van de constateringen op een maturity schaal.

Resultaat

  • Rapportage van de mate waarin uw assetmanagementsysteem en assetmanagement activiteiten voldoen aan ISO 55001 in de vorm van een maturity scan;
  • Toelichting op welke aspecten verbetering van uw assetmanagement systeem en assetmanagement activiteiten mogelijk is;
  • Inschatting wat verbeteringen opleveren (gerelateerd aan uw assetmanagement doelstellingen).