Advies & interimmanagement

Verkenning assetmanagement

Wat levert goed assetmanagement u op? AssetPouwer geeft inzicht vanuit de praktijk.

>> Lees verder

Bewustwording assetmanagement

Hulp bij het creëren van draagvlak voor verbeteringen op het gebied van assetmanagement.

>> Lees verder

Gap analyse ISO 55000

Hoe goed is uw assetmanagement systeem en waar is ruimte voor verbetering?

>> Lees verder

Organisatie ontwikkeling

Concrete stappen maken in de verbetering van uw assetmanagement organisatie.

>> Lees verder

Interim assetmanager

Uitvoeren van assetmanagement en tegelijkertijd verbeteren.

>> Lees verder

Certificering ISO 55000

Ondersteuning voor een soepel verlopend certificeringstraject.

>> Lees verder

Certificering ISO 55000

U heeft uw assetmanagement goed op orde of bent bezig dit op orde te krijgen. Daarbij wilt u aan kunnen tonen aan de toezichthouder of andere stakeholders dat u uw assetmanagement beheerst. Of u wilt uw medewerkers een concreet doel voor ogen stellen bij de implementatie van verbeteringen op het gebied van assetmanagement. Certificering conform ISO 55001 kan dan een middel zijn om dit te bereiken.

Ons aanbod

AssetPouwer helpt u, binnen een verbetertraject, zich voor te bereiden op certificering conform ISO 55000. Al tijdens een gap analyse leggen wij een expliciete relatie met de eisen uit ISO 55001. Tijdens de definitie- en implementatiefase van assetmanagement verbeteringen werken wij continu het certificeringsdossier bij. Daarbij visualiseren wij op welke wijze u voldoet aan ISO 55001 en weke processen, methoden, systemen, etc daarbij ondersteunen. Al in een vroeg stadium overleggen wij met de certificerende organisatie. Zo komt u aan het eind van de rit niet voor verrassingen te staan.

Resultaat

  • Vroegtijdige helderheid over eisen voor certificering conform ISO 55000;
  • Certificeringsdossier met koppeling van eisen uit ISO 55001 aan gerelateerde processen en documenten.

N.B. AssetPouwer voert zelf geen certificering uit. Wij richten ons op het realiseren van verbeteringen op het gebied van assetmanagement.

 

NEN normcommissie assetmanagement ISO 55000 ISO 55001AssetPouwer is lid van de ISO/TC 251 Commissie en volgt en beïnvloed mede daardoor de ontwikkelingen op het gebied van assetmanagement.