Advies & interimmanagement

Verkenning assetmanagement

Wat levert goed assetmanagement u op? AssetPouwer geeft inzicht vanuit de praktijk.

>> Lees verder

Bewustwording assetmanagement

Hulp bij het creëren van draagvlak voor verbeteringen op het gebied van assetmanagement.

>> Lees verder

Gap analyse ISO 55000

Hoe goed is uw assetmanagement systeem en waar is ruimte voor verbetering?

>> Lees verder

Organisatie ontwikkeling

Concrete stappen maken in de verbetering van uw assetmanagement organisatie.

>> Lees verder

Interim assetmanager

Uitvoeren van assetmanagement en tegelijkertijd verbeteren.

>> Lees verder

Certificering ISO 55000

Ondersteuning voor een soepel verlopend certificeringstraject.

>> Lees verder

Bewustwording assetmanagement

Voor veel mensen is assetmanagement een containerbegrip. Voor de een gaat het over de optimalisatie van onderhoud, een ander denkt aan financiën en voor een derde is assetmanagement alleen maar een nieuwe naam voor iets dat al lang wordt gedaan. Hoe goed assetmanagement hen helpt in hun dagelijks werk en wat hun bijdrage is aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie is vaak een brug te ver.

Assetmanagement Game, workshops en presentaties

AssetPouwer helpt u aan uw medewerkers uit te leggen wat assetmanagement is en wat een assetmanagement systeem is. Wij betrekken mensen op alle niveaus in de organisatie en laten hen ervaren welke bijdrage zij leveren aan de doelstellingen van de organisatie en hoe goed assetmanagement hen kan helpen in hun dagelijks werk. Hiervoor zetten wij verschillende middelen en methodes in:

  • Interactieve presentaties over assetmanagement en ISO 55000;
  • De Assetmanagement Game; een bordspel op het gebied van assetmanagement dat zorgt voor inzicht, bewustwording en draagvlak;
  • Workshops waarin we een bestaande assetmanagement activiteit in uw organisatie onder de loep nemen en met uw medewerkers onderzoeken wat het verbeterpotentieel is.

Resultaat

  • Bekendheid in de organisatie met assetmanagement;
  • Beginnende bewustwording van de verwevenheid van assetmanagement, de doelstellingen van de organisatie en de eigen rol daarin;
  • Draagvlak voor verbeteringen op het gebied van assetmanagement.