Advies & interimmanagement

Wat is assetmanagement

Assetmanagement is het management van (primair fysieke) assets met het doel daar meerwaarde mee te creëren voor de organisatie. Het strekt zich uit over de gehele levenscyclus van assets: van selectie tot en met afstoting en alle fasen daartussen. Goed assetmanagement staat ten dienste van de organisatie en haar stakeholders. Het bestaan van assets en alle aan assets gerelateerde activiteiten zijn terug te herleiden naar de doelstellingen en het beleid van de organisatie. In ISO 55000 wordt dit “alignment” genoemd.

Asset

Een asset iets dat waarde voor een organisatie heeft. Wat deze waarde is, en welke vorm deze waarde heeft, is afhankelijk van de organisatie en haar stakeholders. Voorbeelden van fysieke assets zijn: een installatie, machines, voertuigen, infrastructuur, kunstwerken, gebouwen, etc.

Assetmanagementsysteem

Om goed assetmanagement uit te kunnen voeren is een assetmanagementsysteem nodig. Dit systeem geeft structuur aan alle elementen (processen, activiteiten en data) van assetmanagement. In de norm ISO 55000 is weergegeven wat de elementen en verbanden van een goed assetmanagementsysteem zouden moeten zijn.

Wat levert assetmanagement op

Goed assetmanagement kan veel voordelen hebben voor uw organisatie. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Aantoonbaar voldoen aan de eisen en wensen van uw stakeholders;
 • Betere financiële resultaten door betere ROI en/of kostenreductie;
 • Afgewogen beslissingen vanuit meerdere oogpunten zoals prestaties, opbrengsten en kosten, kansen en risico’s;
 • Risico’s gemanaged waar nodig en bewust bestaand waar acceptabel;
 • Hogere klanttevredenheid;
 • Beslissingen mede gebaseerd op gehele levenscyclus van assets (ook als dit de duur van andere plannen te boven gaat);
 • Stabiliteit van de productie op lange termijn;
 • Verbeterde reputatie bij uw stakeholders;
 • Aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving;
 • Traceerbaarheid van beslissingen;
 • Verbeterd kennismanagement;
 • Verhoogde aantrekkelijkheid voor aandeelhouders.

Specifiek voor het voldoen aan de eisen uit ISO 55000 kunnen bijkomende voordelen bijvoorbeeld zijn:

 • Genereert belangstelling op senior management niveau;
 • Gebaseerd op wereldwijde ervaring;
 • Certificeerbaar;
 • Herkenbaar voor stakeholders (zoals regelgevers, investeerders en klanten);
 • Internationaal geaccepteerd.

Assetmanagement in uw organisatie

De wijze waarop assetmanagement wordt uitgevoerd en hoe het assetmanagementsysteem er precies uit ziet kan voor elke organisatie anders zijn. Dit is onder meer afhankelijk van de:

 • grootte van de organisatie;
 • hoeveelheid en complexiteit van de assets;
 • risicobereidheid van de organisatie en haar stakeholders.

Assetmanagement staat niet op zich. Het overlapt deels met gebieden zoals operations/exploitatie, control/financiën, HR, risicomanagement en QHSE. Het is van belang dat onderlinge processen en activiteiten goed met elkaar zijn geïntegreerd.

Naarmate een organisatie elementen van assetmanagement meer beheerst, wordt het assetmanagement meer "volwassen" (mature) genoemd. Het voldoen aan ISO 55000 is hierbij een basisniveau. Let wel: grotere mate van volwassenheid is niet voor elke organisatie noodzakelijk. Ook kunnen binnen één organisatie voor verschillende aspecten van assetmanagement verschillende maten van volwassenheid wenselijk zijn.